Disclaimer


Intellectuele eigendom en copyright

Deze website werd gebouwd door Visueel Advertising voor Revor Bedding N.V., Kortrijk. De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Revor Bedding N.V. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Revor Bedding N.V. is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Revor Bedding N.V.. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het "cache" geheugen van de browser.

Aansprakelijkheid

Revor Bedding N.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie. De website van Revor Bedding N.V. maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. De website van Revor Bedding N.V. bevat links naar andere sites. Revor Bedding N.V. oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Revor Bedding N.V.de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzamelt. De privacy statement van de website van Revor Bedding N.V.heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Revor Bedding N.V.behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen. Voor meldingen kan u steeds contact met ons opnemen:

Revor Bedding N.V.
Noordlaan 2, B-8520 Kuurne
Tel.: +32 (0)56 54 12 00
Fax: +32 (0)51 48 78 70